fredag 13. desember 2013

Lisens null verdt

Det gikk akkurat som fryktet i mitt innlegg "Oppgjørets time" for en drøy måned siden. Skilisensen som jeg har vært nødt til å betale i årevis, var null verdt når jeg for en gangs skyld kunne ha bruk for den. Meniskskaden ble først godkjent i henhold til forsikringsvilkårene som lyder:

"Skilisensforsikringen omfatter skiskade og akutt skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett, jfr.skilisensforsikringens vilkår. Forsikringen dekker skaderelaterte behandlingsutgifter inntil de summer som fremkommer i forsikringsavtalen. Utgifter refunderes inntil 2 år etter skadedagen til medisinsk behandling, i henhold til Trygdekontorets egenandelssatser, til lege som mottar offentlig tilskudd, sykehusopphold, forbindingssaker og medisiner forordnet av lege."

Etter utveksling av 15 e-poster i tillegg til telefonisk kontakt med Idrettens skadetelefon og AGS Forsikring, kom svaret fra sistnevnte denne uka:

"Dessverre er alle kostnadene knyttet til medisinsk behandling pålydende kr 9 828,- påløpt før skaden ble meldt vårt selskap. I henhold til Skilisensforsikringens vilkår og forsikringsbevis heter det:
Ved skade:
Elektronisk skademeldingsskjema skal benyttes for å melde skade. Dette finnes på forbundets hjemmeside. Vi tar raskt kontakt for videre behandling.
Meget Viktig:
Selskapets forhåndsgodkjennelse av kostnader er et absolutt krav. Uten dette bortfaller retten til erstatning.
-Meld derfor skaden elektronisk og avvent på skriftlig tilbakemelding fra AGS Forsikring og telefonisk kontakt etablert av Idrettens Helsesenter om videre behandling.
AGS Forsikring AS representerer Sportscover Europe Limited – Lloyds Syndicate 3334, heretter kalt Selskapet"
På bakgrunn av ovennevnte vilkår vil ikke Sportscover LTD kunne erkjenne erstatningsansvar for påløpte kostnader.

Altså må du ikke finne på å la deg undersøke, behandle eller operere før du har innhentet forhåndsgodkjenning av kostnadene. Hvem tenker på det når en kun er opptatt av å bli frisk så fort som mulig? I alle fall ikke en debutant i helsekøen! Dessuten står det ikke noe om forhåndsgodkjenning på det elektroniske skadeskjemaet som jeg korrekt benytte meg av, men bare at "alle skader må være innrapportert via dette skadeskjema, før skadeutbetaling kan utføres".

Jeg skjønner at en ikke kan søke erstatning for behandling hos en hver kvakksalver, men jeg tror ingen med litt sunn fornuft igjen innabords vil sette Activia legesenter, Unilabs røntgen eller Aleris sykehus under den kategorien. At forhåndsgodkjenning er presisert i lisensvikårene gjør at selskapet har sitt på det tørre, men jeg opplever det likevel som regelrett regelrytteri uten snev av sunn fornuft, men det er vel forsikringsbransjen i et nøtteskall?

Jeg sendte inn godkjenning av de nevnte behandlerne i etterkant uten å få annen beskjed enn å sende inn kvitteringene som dokumenterer påløpte utlegg før de kunne ta stilling til mitt refusjonskrav. Hva er egentlig poenget med en forhåndsgodkjenning? Er det for å luke ut useriøse aktører, eller er det for å slippe å utbetale erstatninger til naive forsikringstakere?

Dette var med unntak av av en stjålet sykkel for ørten år siden min første befatning med et forsikringsoppgjør overhode. Jeg håper inderlig at det blir lenge til neste gang. Snakk om mye bortkastet tid og arbeid!
Skilisens - forsikringsvilkår

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar